VO-College
InformationKontakt

Ansökan om licens för Validig

Validig är en digital plattform som ägs av VO-College och innehåller ett metodmaterial för validering i vård och omsorg.

För att en utbildningsanordnare ska få tillgång till Validig krävs en licens/lokal utbildningsanordnare. Årsavgiften är 3 600 kr för anslutna utbildare till VO-College och 7 200 kr för övriga.

Kontaktperson

Fakturering

Ex: Sveavägen 900, 110 10 Stockholm

Läs mer i vår dataskyddspolicy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google  Privacy Policy  and  Terms of Service  apply.